;
Action Card er gældende for bofællesskaber og døgntilbud i Socialafdelingen og Center for Psykiatri og rusmiddel i Skive Kommune.

Action Card er gældende for besøg fra pårørende på tilbuddenes arealer.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action card er udarbejdet for at sikre, at besøg fra pårørende, sker efter overholdelse af alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Dette for at forebygge og mindske smitterisiko med Covid-19.Hvor og hvordan

Det henstilles til at så mange besøgsaktiviteter som muligt afvikles udenfor, via gåture eller ved at opholde på borgernes terrasse.

I de tilfælde hvor besøg afvikles inden for i borgernes lejligheder, vil der være adgang gennem borgernes terrassedøre eller via anden anvist adgang. Besøg afvikles udelukkende i borgernes egne lejligheder, og der vil ikke være adgang til fællesarealer.

Det henstilles til, at besøgene planlægges, så det ikke er nødvendigt at benytte borgernes toilet- og baderum.

Aftale om besøg

Ved ønske om besøg, rettes henvendelse til afdelingslederen for det tilbud, hvor borgeren bor, eller anden udpeget ansvarlig.

Afdelingslederen har ansvaret for besøgene afvikles efter de sundhedsmæssige retningslinjer, og for at sikre, at der efterfølgende sker den nødvendige rengøring.

Afdelingslederen har ansvar for at informere besøgende om de gældende retningslinjer.

Afvikling af besøg

Ved besøgets start vil de besøgende blive modtaget uden for tilbuddets indgang og vil blive instrueret i retningslinjerne for besøg i forhold til hygiejne og afstand.

De besøgende vil blive spurgt om symptomer.

Der skal udføres korrekt håndhygiejne inden besøget.

Der opfordres til at der holdes afstand mellem borger og besøgende under besøget.

Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand på 1-2 meter, fx fordi borgeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde henstilles der til, at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Dette er gældende ved besøg både udendørs og indendørs.

Efter besøget

Ved besøgets afslutning udføres korrekt håndhygiejne.

De besøgende rengør kontaktflader, f.eks. borde, stole, kontakter og dørhåndtag, med de midler, der stilles til rådighed.

Symptomer og sygdom

Borgere og besøgende skal have været uden sygdomssymptomer i 48 timer før besøget. Gælder også milde symptomer på forkølelse.

Hvis der er sygdom eller symptomer hos borgere eller pårørende, eller har været det inden for de seneste 48 timer, aflyses mødet.

Besøget aflyses ligeledes, hvis den besøgende har været i nær kontakt med en konstateret Covid 19 smittet person indenfor den sidste uge.

Ved smitteudbrud

Hvis der er et smitteudbrud, eller høj forekomst af smitte i kommunen, kan der, efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, indføres yderligere lokale restriktioner for besøg.

Ovenstående retningslinjer i forbindelse med besøg sker for at beskytte borgere mod smitte, for at tilbuddet har overblik over hvilke pårørende, der har været på besøg i forbindelse med eventuel smitteopsporing, og for at have overblik over, hvilke pårørende, der skal kontaktes for aflysning af besøg.

Hvis du som medarbejder er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Ved tvivlsspørgsmål af hygiejnemæssig karakter kontaktes:
  • Sygeplejefaglig koordinator Dorthe Egeskov Pedersen (Socialafdelingen): depe@skivekommune.dk / 2076 5267
  • Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber (psykiatri og rusmiddel): wiwc@skivekommune.dk /4153 1254


Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Social-samvaer-i-en-tid-med-COVID-19

15. juni 2021

Sidst opdateret

11.02.2021

Ansvarlig redaktør