Action Card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Visitation, hjemmeplejen, samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune skal anvende værnemidler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet, samt ud fra et forsigtighedsprincip ved raske borgere. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Nærmeste leder skal endvidere sikre, at medarbejderne er informerede om retningslinjer for brug af værnemidler i den daglige omgang med hinanden på arbejdspladsen.

Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure.

Personalet skal ALTID efterleve de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, samt generel smitteforebyggende adfærd herunder sikre afstand, håndhygiejne, rengøring og evt. desinfektion af overflader.

Der er på sundheds- ældre og socialområdet indført midlertidigt lovkrav om brug af ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning. Dette indebærer, at medarbejdere, patienter, borgere, pårørende og besøgende, der befinder sig steder, der er omfattet af bekendtgørelsen (se links) og skal anvende ansigtsværnemidler (masker, mundbind, eller visir) Dette er eksempelvis kommunale sundhedstilbud, plejecentre mv.

Lovkravet om ansigtsværnemidler gælder i udgangspunktet alle steder, hvor der er adgang for patienter, borgere mv. dvs. både fællesarealer, venteværelser, konsultationslokale hos den praktiserende læge, fysioterapeut mv.

Det midlertidige lovkrav erstatter således Sundhedsstyrelsens forhenværende anbefalinger om, at der kun skulle anvendes værnemidler i behandlings-, undersøgelses- og plejesituationer inden for 1-2 meters kontakt.

Det nye lovkrav omfatter også administrativt personale, rengøringspersonale og andet personale, som ikke udfører arbejdsopgaver med tæt kontakt til borgere og patienter.

Der benyttes ligeledes ansigtsværnemidler i biler ved kørsel af flere personer og man sætter sig diagonalt.

Masker er førstevalg, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften.

Undtagelse for brug af ansigtsværnemidler: medarbejdere der besøger borgere i eget hjem, behøver ikke at benytte ansigtsværnemidler, hvis begge parter sidder ned med to meters afstand. Undtagelsen gælder dog ikke på plejecentre og botilbud.

Visir som alternativ til maske/mundbind

 • Der kan være situationer eller forhold, der gør, at en kirurgisk  maske type II ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Dette kan være:
  • hvor det er væsentligt at vise ansigt i kommunikationen, f.eks. når der skal kommunikeres med et barn, en person med demens, eller der er behov for mundaflæsning,
  • hvor maske ikke er egnet, f.eks. ved borgere eller patienter der får væsentlige gener, f.eks. angstlignende eller voldelig adfærd, ved synet af personalets masker
  • personer, der ikke kan anvende maske/mundbind, f.eks. grundet allergi eller andet.
  • Når det i øvrigt er af væsentlig betydning for opgaveløsningen

Der skal dog være en opmærksomhed på, hvis der er tale om to kollegaer, som er indenfor 2 meters afstand til hinanden, bør begge have anvendt værnemidler i form af kirurgisk maske type II eller heldækkende ansigtsvisir. Mindst én af personerne skal have anvendt kirurgisk maske type II, for ikke at blive defineret som nær kontakt.

Se desuden vejledning til anvendelse af ansigtsværnemidler. 1. Udfør håndhygiejne.
 2. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne.
 3. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 4. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er fugtigt eller snavset (hvis der eksempelvis er hostet eller nyst i mundbindet).
 5. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud.
 6. Udfør håndhygiejne efter brug.

Øjenbeskyttelse

Når borgeren ikke anvender mundbind, anbefales medarbejderen som udgangspunkt også at anvende øjenbeskyttelse (visir eller beskyttelsesbrille) for at beskytte medarbejderens øjne mod evt. dråber

Har borgeren mundbind på kan personalet undvære øjenbeskyttelse.

Hvis der er tale om to kolleger, som er inden for 2 meters afstand af hinanden, bør begge have anvendt værnemidler i form af kirurgisk maske type II eller heldækkende ansigtsvisir. Mindst én af personerne skal have anvendt kirurgisk maske type II, for ikke at blive definerte som nær kontakt til tilfælde af smitte.Rengøring af visir og beskyttelsesbriller:

 • Desinficer dine hænder
 • Tag handsker på
 • Tag en forpræpareret klud med universalrengøringsmiddel eller med en klud med universalrengøringsmiddel og vand
 • Rengør visiret/beskyttelsesbrillerne indvendig
 • Rengør plastbåndet om hovedet
 • Rengør visiret/beskyttelsesbrillerne udvendigt
 • Tag handskerne af og udfør håndhygiejne
 • Er der synlige sprøjt fra host og nys på visiret/beskyttelsesbrillerne skal det desinficeres efter rengøring
 • Vurder om visiret/beskyttelsesbrillerne stadig kan benyttes (er det stadig i en stand sådan det er forsvarligt ex. ikke mat)
 • Visiret/beskyttelsesbrillerne opbevares i en ren pose evt. med navn på da det er et personligt værnemiddel. Skal visiret/beskyttelsesbrillerne bruges af flere personaler skal det rengøres og desinficeres med ethanol 70-85%

Hvor ofte skal visir/beskyttelsesbriller rengøres

Visiret/beskyttelsesbrillerne rengøres, når det tages af, f.eks. når personalet er til pause, på toilettet og ved endt arbejdsdag.

Værnemidler bestilles på Centraldepotet@skivekommune.dk senest fredag med henblik på levering den kommende uge.

Bestillingsseddel:

https://old.skive.dk/media/20610/bestillingsseddel-pleje-og-omsorg-soc-og-sundhed.pdf

Ved akut brug for værnemidler kontaktes:

 • Akutteamet på: 9915 5401
 • Nattevagten på: 9915 5480
Værnemidlerne medtages til den enkelte borgeres lejlighed hver gang.

Værnemidlerne tages på og tages af inde i borgerens bolig.

Ved kontakt til borgeren eller kontakt til borgerens omgivelser anvendes:

 • Handsker
 • Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel eller langærmet plastikforklæde
 • Mundbind og visir/beskyttelsesbriller

Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår? (ssi.dk)

Ved manglende leverance kan visir/beskyttelsesbriller efter anvendelse, rengøres med vand og sæbe (præpareret rengøringsklud) og desinficeres med ethanolsprit 70 – 85 % og herefter genanvendes. Der anvendes handsker ved desinfektionsproceduren.

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

Instruktionsvideoer om af- og påtagning af værnemidler kan ses i links.

Akutsygeplejersker og hjemmesygeplejersker bør have en akutpakke af værnemidler med i bilen.

Registreres i skemaet smittefare i Nexus – både ved bekræftet og mistanke om COVID-19.

Registreringen fjernes igen:

 • Ved symptomer: 48 timer efter symptomophør eller 10 dage efter symptomdebut når borgeren føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at personen forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol) I tvivlstilfælde kontaktes egen læge. 
 • Uden symptomer: 7 dage fra testdato


9. juni 2021

Sidst opdateret

09.02.2021

Ansvarlig redaktør